Türkiye'nin ilk sinema aktristi: Oya Sensev

Yayın Tarihi : 17 Ekim 2016
6212
Bugüne kadar çevrilmiş olan Türk filmlerinde rol alan bütün sanatkarlar Şehir Tiyatrosu'na veya diğer bir tiyatro teşekkülüne mensupturlar. Halbuki Oya Sensev, mektep temsilleri müstesna hiç sahneye çıkmamıştır.

 

Oya Sensev, 1944 yılındaki ilk filminde, rol arkadaşları Münir Nurettin Selçuk ve Talat Artemel ile...Geçen sene "Hasret" filmi bize Oya Sensev adlı genç bir Türk artisti tanıttı. Oya'nın ikinci filmi olan "Günahsızlar" bu hafta İpek Sinema'sında gösteriliyor.

Oya Sensev bizim ilk "sinema artisti"mizdir. Bugüne kadar çevrilmiş olan bütün Türk filmlerinde rol alan sanatkarlar Şehir Tiyatrosu'na veya diğer bir tiyatro teşekkülüne mensupturlar. Halbuki Oya Sensev, mektep temsilleri müstesna hiç sahneye çıkmamıştır; hatta tiyatroya pek nadiren gider. Oya aktris olduğu halde yalnız film çevirmekle iktifa eden yegane sanatkarımızdır. 

Türk filmciliğinin önümüzdeki seneler zarfında mühim terakkiler geçireceği ümit edilmektedir. Oya Sensev gibi film artistliğinin tekmiğine vakıf olmuş ve bütün zamanını film çevirmeye hasredebilecek yıldızlara büyük bir ihtiyaç hasıl olacaktır.

Oya henüz on sekiz yaşındadır. Yani mesela Norma Shearer'dan 27 yaş, Bette Davis'ten de 20 yaş daha gençtir. Kim bilir, bundan yirmi sene sonra Oya belki de dünya çapında bir film yıldızımız haline, gelir. Türk filmciliği layikiyle inkişaf ettiği ve Türk filmleri dünyanın her tarafında gösterildiği takdirde bu faraziyenin bir hakikat haline gelmemesi için sebep yoktur.

Henüz 18 yaşında olan Oya Sensev, duru güzelliğiyle dikkat çekiyor."Oya Sensev" henüz 18 yaşındadır demiştik, zaten kendisi de ancak o kadar gösterir. Muntazam hatlı, temiz ve ince bir siması vardır. Çok yumuşak olan saçları kumraldır. Masum lakin manalı kahverengi gözlere maliktir. Oya kedilere bayılır. Bir kedi yavrusunun maskaralıkları kendisini saatlerce eğlendirebilir. 

Ailesi kızlarının film artisti olmasını istiyormuş ama kendisi istemiyormuş. Ancak Oya geçen yıl bir gün Faruk Kenç'in stüdyosunu gezmeye gitmiş, o sıralarda da Hasret filminin baş rolünü oynayacak bir genç kız arıyorlarmış. Faruk Kenç, Oya'ya bu rolü oynamasını teklif etmiş. Böyle bir teklif genç kızı bir hayli şaşırtmış, o ana kadar film çevirmek aklından bile geçmiyormuş. Birkaç gün düşünmüş, taşınmış ve sonra kabul edivermiş. Maamafih şimdi mesleğine adam akıllı bağlanmıştır. 

Oya Sensev'in en çok sevdiği renkler - ikisi beraber olmak şart ile - lacivert ve beyazdır. Oya'nın küçüklüğünden beri en büyük arzusu meşhur bir edebi şahsiyet olmaktır. Bize öyle geliyor ki sinema sahasında ne kadar meşhur olursa olsun bu rüyasını tahakkuk ettirmek arzusunu her zaman duyacaktır.

Bakınız geçenlerde kendisiyle görüşen bir gazeteci arkadaşa ne demiş?:

- Herkesin geceleyin yatakta uyumadan evvel kurduğu bir hayal, düşündüğü bir emel vardır; benimki de bir gün bir roman yazmak!

(Not: Bu yazıda Oya Sensev'in hiç sahneye çıkmadan doğrudan bir filmde oynayarak, gerçek anlamda "ilk Türk sinema aktristi" olduğunun belirtilmesine karşın, 1923'te "Ateşten Gömlek"te oynayan Neyyire Neyir'in de bu film öncesinde hiç sahne deneyimi yoktu.)

(Sinema Haftası Dergisi - 8 Aralık 1945)