Türk tiyatrosundaki hanedan: Sururiler

Yayın Tarihi : 25 Mart 2017
10072
Türk tiyatrosunun en kalabalık akraba grubu olan Sururi ailesinin tam altı üyesi oyuncudur. Sururiler'den beşi aynı sahnede çalışırken, sadece Gülriz ayrı bir tiyatrodadır.

 

Sahnemizin en kalabalık akraba grubu olan Sururi'lerin altısı da artisttir. Yusuf SururiLütfullah SururiAltısı da tiyatro oyuncusudur ama, altısının bir araya gelişi 20 yılda toplam altıyı aşmaz... Aslında beşi birbirinden hiç ayrılmaz, içlerinden tek oyun bozan Gülriz Sururi'dir. Sururi'lerden beşi aynı sahnede oynadığı halde, o ayrı tiyatroda çalışır. 

Sururi'lerin adlarını yaş sırasına göre, şöyle sıralayabiliriz: Yusuf Sururi (yaş 68), Lütfullah Sururi (58), Celal Sururi (56), Ali Sururi (49), Gülriz Sururi (33), Alev Sururi (32). 

Saydıklarımızın ilk dördü kardeştir... Gülriz, Lütfullah Sururi'nin kızı, Alev ise Ali Sururi'nin karısıdır... Yusuf Sururi, oyun yazar veya aktarır. Lütfullah Sururi tiyatroyu idare eder. Ali, Celal ve Alev Sururi ise oyuncudur. Bunların beşi de İstanbul Tiyatrosu'ndadır.

Celal SururiAli SururiGülriz Sururi, birkaç yıl babasının, amcasının yanında çalışmış, sonra Şehir Tiyatrosu'na, Küçük Sahne'ye geçmiştir. Hem de babasının büyük transfer ücretlerini teperek... Ama ayda bir İstanbul Tiyatrosu'na uğrar, amcası Ali Sururi'den harçlığını alır. Eşi Engin Cezzar da tiyatro oyuncusudur. Ancak, erkek olduğu, soyadını değiştiremediği için "Sururi" hanedanından sayılmamaktadır.

Altı Sururi de, birçok konuda anlaştıklarını ileri sürer. Açık oylama yaparsanız, birbirlerinin hatırını kırmamak için, "kara"ya "ak" demezler. İş gizli oylamaya dökülürse, zevkler, renkler değişiverir.

Gülriz SururiAlev SururiMesela, Yusuf Sururi yeşili, Lütfullah Sururi maviyi, Celal Sururi sarıyı, Ali Sururi moru, Gülriz Sururi kırmızıyı, Alev Sururi ise pembeyi sever.

Altısı da operetlerde oynamış. Ama bu konuda da aralarındaki anlaşmazlığı giderememişler. Ali Sururi operetin adından bile hoşlanmıyor. Lütfullah Sururi ise "Operet" diyor da, başka bir şey demiyor. Gülriz Sururi ise, "bayram şekeri" gibi, opereti yılda bir defa oynamak istiyor. Günahlarını almıyalım, altısı da yalnız bir konuda, "deniz" sevgisinde uyuşuyorlar...

(Not: Manşet fotoğrafında Sururi'ler bir arada... Soldan sağa Celal, Lütfullah, Gülriz, Alev, Ali ve Yusuf Sururi...)

(Ses Dergisi - 3 Şubat 1962)