Keriman Halis, Mustafa Kemal'i hiç şaşırtmadı

Yayın Tarihi : 29 Ocak 2012
49258
Keriman Halis, Dünya Güzeli seçildiğinde Mustafa Kemal, "Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı olduğunu bildiğimden, bu sonucu tabii buldum" dedi.

Keriman Halis Ece'nin, Belçika'da Dünya Güzeli seçilmesi, Türkiye'de büyük etki yarattı. Keriman Hanım'a, üç gün içinde tam 30 bin tebrik telgrafı geldi. Atatürk ise bu konuyla ilk açıklamasını 3 Ağustos 1932'de yaptı. Atamız'ın sözleri şöyleydi. "Türk ırkının dünyanın en güzel ırkı olduğunu bildiğimden, Türk kızlarından birinin Dünya Güzeli seçilmesini tabii buldum"

Keriman Halis (ortada), Dünya Güzeli seçildiği yarışmadan sonra, ikinci ve üçüncü olan güzellerle...Mustafa Kemal Atatürk bir başka açıklamasında da "Türk ırkının soylu güzelliğinin daima korunduğunu gösteren dünya hakemlerinin bu Türk çocuğu üzerindeki hükümlerinden memnunuz. Türk milleti, bu güzel çocuğunu şüphesiz samimiyetle tebrik eder. İftihar ettiğimiz tabii güzelliğinizi, fenni tarzda muhafaza etmesini biliniz ve bu yolda uyanık bir olgunlaşmanın gerçekleşmesini ihmal etmeyiniz. Bununla beraber asıl uğraşmaya mecbur olduğunuz şey, analarınızın ve atalarınızın oldukları gibi yüksek kültürde, yüksek fazilette birinciliği tutmaktır" demişti.

Atatürk, Türkiye'ye döndükten sonra, Keriman Halis'i Ankara'ya çağırmış ve "kraliçe" anlamına gelen "Ece soyadını vermişti.

Bu arada dönemin güzellik yarışmalarının değişmez jüri üyelerinden olan ünlü yazar Peyami Safa ise Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde şunları yazmıştı:

"Keriman Halis'in tüm dünyaya ispat ettiği şey, yalnız ferdi bir güzellikten ibaret değildir. O, düne kadar kafes arkasında yalnız 'insan yumurtlamaya' yarar, acayip bir kümes hayvanı zannedilen Türk kadını ile bugünün beynelmilel hareketlerine karışan, zeki ve cevval bakışlı Türk kızının farkını meydana çıkardı. Türkiye'nin geçirdiği inkilap hakkında yazılmış ve yazılacak kitaplardan ziyade fikir vermek kudretini haizdir"